Onze waarden

Openheid , vrijheid , democratisch handelen en collegialiteit zijn waarden die we koesteren en respecteren in al onze initiatieven. Ze zijn tevens de sleutels voor ons succes.

Openheid

Wij koesteren de cultuur van de openheid. De informatie van elk initiatief , elke actie, elke intentie wordt aan alle leden medegedeeld. Openheid wil ook zeggen zijn ideeën kunnen naar voor brengen, openstaan voor initiatieven, de open debat cultuur aanmoedigen.

Vrijheid

Elke Kroonbakker is vrij van doen en laten. Wij moedigen uiteraard elkaar aan om gezamenlijke initiatieven te steunen, deel te nemen aan bijeenkomsten, onze visie te verdedigen, te informeren over de producten en diensten van partner-leveranciers.  Maar finaal gaan we ieders vrijheid respecteren. Wij zijn onafhankelijk en willen dit zo houden. Zo ook bestaat geen eenzijdige bevoorradingsmogelijkheid van grondstoffen bij acties, opgelegde vormen van samenwerking, …. Op aanvraag van elk lid gaan we als vereniging steeds een alternatief (bv. een alternatieve product, dienst of leverancier) voorleggen t.o.v. het vooropgestelde.

Democratisch handelen

Het is de essentie van democratisch bestuur dat de meerderheid naar minderheden luistert en daarmee rekening houdt. Wij leggen als bestuur nooit onze wil. Praktisch alle concrete beslissingen worden genomen vanuit de Kroonbakker kerngroep waar, indien hij/zij dit wenst, elke Kroonbakker kan in toetreden of in aftreden. In de mate van het praktisch haalbare wordt in de algemene vergaderingen het oordeel van elke Kroonbakker gevraagd en hiermee zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Collegialiteit

Collegialiteit is de laatst vermelde waarde, maar daarom niet de minst belangrijke.
Collegialiteit houdt in dat Kroonbakkers elkaar helpen en steunen waar en wanneer dat nodig is. Collegialiteit betekent ook rekening houden met behoeften en belangen van de ganse groep. Hierdoor lever je een positieve bijdrage. Kroonbakkers zijn vakmannen die zijn verenigd om een individueel én gezamenlijk doel te bereiken. Onder het woord collegialiteit verstaat men dus het respect dat Kroonbakkers onderling voor elkaar opbrengen; iedere Kroonbakker doet zijn best om met de capaciteiten waarover hij/zij beschikt succes te behalen; waar Kroonbakkers geïnspireerd door andere Kroonbakkers, op hun manier en met hun capaciteiten - naartoe werken.